contemporary middle eastern art

contemporary middle eastern art

Savaş ve sonrasındaki gelişmelerin yaşandığı günlerde Darphane Binası’nda ‘Nehir, Şehir, Misafirat’ adlı açılan sergide Vian Sora’nın savaşa ait resimlerinin yanısıra, Irak’ın tarihi ve günümüze ait resimlerini de görmek mümkün. Sora, Irak’ta yaşanan savaşın başta Bağdat olmak üzere bir çok şehri enkaz ve harabe haline getirdiğini ancak Irak halkının geleceğe ait umut ışıklarını taşıdığını söylüyor. Çünkü artık O (Saddam) yok. Elbette onun yerini birilerinin alması da Vian’ı ürkütmüyor değil. Zaten resimlerinde bu ümit ile tedirginliği bir arada görmek mümkün.

Click here to read more.